Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:produkty [2011/08/09 11:40]
Jakub Wiszowaty created
en:produkty [2011/08/09 11:41] (current)
Jakub Wiszowaty
Line 2: Line 2:
 Produkty RCC Produkty RCC
 </​span><​hr></​html>​\\ </​span><​hr></​html>​\\
- 
- 
- 
-Produkty, które Państwu oferujemy są zaprojektowane przez zespół polskich inżynierów - absolwentów,​ studentów lub doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz innych renomowanych uczelni wyższych. Wszystkie oferowany przez nas produkty są produktami najwyższej jakości. Dlatego też przed ostatecznym przekazaniem użytkownikowi poddawane są wielu testom, które pozwalają kontrolować jakość na każdym etapie produkcji. 
  
 Products that we offer are designed by a team of Polish engineers - students or graduate students of Warsaw University of Technology and other prestigious universities. All the products in offer are of top quality. Therefore, before they finally get to the client, they were put to many tests, which allow us to control their quality at every stage of production. Products that we offer are designed by a team of Polish engineers - students or graduate students of Warsaw University of Technology and other prestigious universities. All the products in offer are of top quality. Therefore, before they finally get to the client, they were put to many tests, which allow us to control their quality at every stage of production.
Line 19: Line 15:
   * [[Produkty:​Hornet-S6L]]   * [[Produkty:​Hornet-S6L]]
   * [[Produkty:​Hornet-X8S]]   * [[Produkty:​Hornet-X8S]]
-  * [[Produkty:Ramy Hornet]] +  * [[Produkty:Frames]] 
-  * [[Produkty:Elementy ramy]]+  * [[Produkty:Frame elements]]
   * [[Produkty:​easyCSDU]]   * [[Produkty:​easyCSDU]]
   * [[Produkty:​easyESCU]]   * [[Produkty:​easyESCU]]
Line 29: Line 25:
   * [[Produkty:​digitalGYRO]]   * [[Produkty:​digitalGYRO]]
   * [[Produkty:​linkPROG]]   * [[Produkty:​linkPROG]]
-  * [[Produkty:aplikacjaRCC]]+  * [[Produkty:RCCapplication]]
en/produkty.txt · Last modified: 2011/08/09 11:41 by Jakub Wiszowaty
[unknown link type]Back to top