Klasy przestrzeni powietrznejOgólnodostępna przestrzeń powietrzna podzielona jest na części w których mogą być wykonywane operacje lotnicze. Cześci przestrzeni powietrznej przynależą do klas. Klasy przestrzeni powietrznej określane są przez organ państwowego nadzoru lotniczego wspólnie z państwowym cywilnym organem ruchu lotniczego oraz lotnictwem wojskowym.

Ogólnie przestrzeń powietrzna jest podzielone na:

  • Przestrzenie kontrolowane
  • Przestrzenie niekontrolowane

Według ICAO wyróżnia się następujące klasy kontrolowanej przestrzeni powietrznej:

  • Klasa A - zezwala się tylko na wykonywanie lotów IFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od siebie nawzajem.
  • Klasa B - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od siebie nawzajem.
  • Klasa C - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkie loty IFR podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i loty IFR są separowane od innych lotów IFR i od lotów VFR. Loty VFR są separowane od lotów IFR i zapewniana jest im informacja o ruchu co do innych lotów VFR.
  • Klasa D - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkie loty IFR podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego z informacjami o ruchu VFR, loty IFR są separowane od innych lotów IFR i zapewniona jest im informacja o ruchu co do lotów VFR. W lotach VFR nie jest zapewniana separacja; natomiast zapewniana jest informacja o ruchu między VFR a IFR, a na żądanie rada na uniknięcie kolizji.
  • Klasa E - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; loty IFR podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od innych lotów IFR. Loty VFR nie podlegają separacji. We wszystkich lotach zapewniana jest informacja o ruchu VFR - jeśli jest to możliwe.

Według ICAO wyróżnia się następujące klasy niekontrolowanej przestrzeni powietrznej:

  • Klasa F - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkim lotom IFR i VFR zapewnia się służbę informacji powietrznej, Separacja jest utrzymywana dla IFR od VFR, o ile jest to możliwe; separacji nie zapewnia się lotom VFR.
  • Klasa G - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; nie zapewnia się separacji żadnym lotom; zapewnia się służbę informacji powietrznej.

W poszczególnych krajach, a właściwie w poszczególnych rejonach informacji powietrznej (FIR), mogą być używane tylko niektóre z wymienionych klas przestrzeni.

W FIR Warszawa używa się klas C oraz G, w niektórych CTR i TMA ze względu na specyfikę ruchu wprowadzono klasę D (CTR i TMA EPLB - Lublin) i (CTR EPZG - Zielona Góra Babimost).

Ograniczenia wynikające z klasyfikacji przestrzeni powietrznej nie dotyczą państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z bezpieczeństwem państwa.

Mapa stref na terenie Polski: https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=zIk6URzDCMTY.k1vpHLDUfQKw

klasy_przestrzeni.txt · ostatnio zmienione: 2015/05/11 11:23 przez Piotr Kleczyński