Wykonanie operacji lotniczejWielowirnikowiec Hornet jest bezzałogowym statkiem powietrznym. Jego użycie powoduje skorzystanie z ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej i wykonanie operacji lotniczej.

Jeśli wielowirnikowiec Hornet jest wykorzystywany komercyjnie (np: filmowanie z powietrza, fotografia lotnicza, monitorowanie terenów leśnych, inspekcje dróg krajowych, ocena zasięgu pożaru) operator który nim steruje musi posiadać świadectwo kwalifikacji.

Każda operacja lotnicza powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi przez Prawo Lotnicze. Najważniejszym aspektem jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej a także zepewnienie bezpieczeństwa osób postronnych które mogą znajdować się pod latającym wielowirnikowcem Hornet.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wielowirnikowiec Hornet musi być sprawny techniczne. Sprawdzenie stanu technicznego jest bezwzględym obowiązkiem operatora, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezzałogowy statek powietrzny na ziemi oraz w powietrzu. Operator który decyduje się na uruchomienie wielowirnikowca Hornet i zajęcie przestrzeni powietrznej musi mieć pewność, że wszystkie kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem zostały sprawdzone.

Operator przed każdym startem musi dokonać:

  1. Sprawdzenia listy kontrolnej przed lotem
  2. Sprawdzenie listy kontrolnej przed startem

Więcej w rozdziale opisującym procedurę startową wielowirnikowych dronów Hornet.

Podstawowe zasady wykonywania lotów

operacje_lotnicze.txt · ostatnio zmienione: 2015/10/08 13:46 przez Piotr Kleczyński