AeroSIM - symulator lotu platformami latającymiwww.aerosimrc.com_img_aerosim-rc-product.jpg

Symulator lotu jest bardzo przydatnym narzędziem w nauce pilotażu wielowirnikowych platform latających Hornet. Przy jego pomocy można poznać specyfikę lotu wielowirnikowca oraz wyrobić potrzebne w warunkach rzeczywistych odruchy. Jest to najtańsza droga do rozpoczęcia przygody związanej z lataniem i każdy pilot który wybrał ten sposób uważa, że była to najlepsza inwestycja jaką zrobił w karierze pilota ;-). Przy pomocy symulatora lotu można też nauczyć się podstawowych ustawień nadajnika (Dual Rate, Expo, End Point) dzięki którym platforma będzie dopasowana do upodobań pilota.

Cechy symulatora

AeroSIM RC jest jednym z lepszych symulatorów do nauki latania wielowirnikowcami.

Ma możliwość trenowania poszczególnych elementów lotu:

 • zawis na stałej wysokości
 • utrzymywania pozycji w okręgu
 • lądowanie w wyznaczonym obszarze
 • i wiele innych elementów występujących w rzeczywistych warunkach

Symuluje rzeczywiste warunki atmosferyczne:

 • oślepienie słońcem
 • wiatr o zmiennej sile i kierunku

Pozwala ćwiczyć loty FPV (pilotaż przez kamerę na pokładzie platformy) również z włączonym system OSD (dane telemetryczne prezentowane na ekranie).

Zastosowanie

AeroSIM RC jest przez nas z powodzeniem stosowany w procesie szkolenia operatorów UAV. Również w procesie przygotowywania kandydatów do egzaminu państwowego UAVO, zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przy jego pomocy szkolimy w zakresie:

 • VLOS - lotów w zasięgu wzroku operatora
 • BVLOS - lotów poza zasięgiem wzroku opratora

Wymagania sprzętowe

Do prawidłowej pracy symulatora komputer PC powinien spełniać następujące wymagania:

 • procesor Pentium III lub podobny o częstotliwości zegara większej niż 1GHz
 • minimum 512MB pamięci RAM
 • minimum 200MB miejsca na twardym dysku
 • czytnik CD
 • karta graficzna z pamięcią RAM większą niż 32MB RAM oraz z obsługą OpenGL
 • karta graficzna z obsługą DirectX
 • wolny port USB do podłączenia przejściówki
 • system operacyjny: Windows 7 (32 and 64 bits), Windows Vista, Windows XP or Windows 2000

Więcej na stronie producenta w rozdziale: Minimum Requirements.

Strona producenta

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: AeroSIM RC.

Najnowsza wersja symulatora jest dostępne w sekcji: Downloads.

Instrukcja symulatora jest dostępna w sekcji: Manual.

AeroSIM i MZ-12

Do prawidłowej pracy symulatora AeroSIM RC konieczne jest zaprogramowanie nadajnika oraz ustawienie parametrów symulatora. Nadajnik MZ-12 kupowany w Sklepie Fabrycznym RCC ma zaprogramowany model AEROSIM dla którego poszczególne przełączniki i potencjometry są ustawione zgodnie z poniższym opisem:

 • S4: Tryb lotu:
  • Phantom:
   • do dołu: GPS
   • w środku: Atti
   • do góry: Manual
  • MK OCTO:
   • do dołu: ALT ON
   • do góry: ALT OFF
 • S3: Dual Rate + Expo na kanałach AILERON, ELEVATOR:
  • od siebie: 100% wychylenia i 20% expo [faza lotu: speed]
  • do siebie: 80% wychylenia i 15% expo [faza lotu: normal]
 • S1: TIMER ustawiona na 10 minut do tyłu:
  • od siebie: timer wyłączony
  • do siebie: timer włączony
 • DV: potencjometr sterujący położeniem kamery video

Aby przełączniki działały zgodnie z powyższym opisem nadajnik MZ-12 musi być odpowiednio skonfigurowany, a funkcje w symulatorze przypisane do odpowiednich kanałów:

 • Flight Mode: kanał 5
 • ALT Hold: kanał 5
 • FPV Camera Tilt: kanał 6

Konsola MZ-12 pracuje w MODE2:

 • lewy drążek góra/dół: THROTTLE
 • lewy drążek lewo/prawo: RUDDER (oś YAW)
 • prawy drążek góra/dół: ELEVATOR (oś PITCH)
 • prawy drążek lewo/prawo: AILERON (oś ROLL)

UWAGA!
Jeśli symulator nie reaguje na ruchy drążków należy sprawdzić czy ustawione jest wyjście DSC w menu konsoli operatora MZ-12. Gniazdo mono jack 3.5mm do którego podłącza się interfejs USB symulatora ma dwie alternatywne funkcje:

 1. wyjście słuchawkowe EAR
 2. wyjście DSC na którym generowany jest sygnał PPM odczytywany przez symulator AeroSIM

Symulator współpracuje z konsolą tylko w przypadku wybrania funkcji DSC.

Aby symulator prawidłowo reagował na zmianę położenia drążków, przełączników czy potencjometrów, w nadajniku MZ-12 należy odpowiednio skonfigurować funkcje i przypisać je do odpowiednich kanałów w menu Controller. Zrzut ekranu pokazuje jak zmapować kanały oraz jak ustawić rewersy:

AeroSIM i MX-16

Do prawidłowej pracy symulatora konieczne jest zaprogramowania nadajnik oraz ustawienie parametrów symulatora. Nadajnik MX-16 kupowany w Sklepie Fabrycznym RCC ma zaprogramowany model AeroSIM dla którego poszczególne włączniki są ustawione zgodnie z poniższym opisem:

 • CTRL10: Oświetlenie LED i CF
  • do dołu: LEDs ON i Course OFF
  • na środku: LEDs OFF i Course ON
 • CTRL9: Tryb lotu:
  • MK OCTO:
   • do dołu: ALT ON
   • do góry: ALT OFF
  • Phantom:
   • do dołu: GPS
   • w środku: Atti
   • do góry: Manual
 • SW3: Dual Rate + Expo na kanałach AILERON, ELEVATOR:
  • od siebie: 100% wychylenia i 20% expo [faza lotu: speed]
  • do siebie: 80% wychylenia i 15% expo [faza lotu: normal]
 • CTRL7 (lewy potencjometr): sterowanie pochyleniem kamery FPV

Aby przełączniki działały zgodnie z opisem nadajnik MX-16 musi być odpowiednio skonfigurowany, a funkcje w symulatorze przypisane do odpowiednich kanałów:

 • Flight Mode: kanał 5
 • ALT: kanał 5
 • LEDs: kanał 6
 • CF: kanał 6
 • Gimbal Tilt: kanał 7

Konsola MX-16 pracuje w MODE2:

 • lewy drążek góra/dół: THROTTLE
 • lewy drążek lewo/prawo: RUDDER (oś YAW)
 • prawy drążek góra/dół: ELEVATOR (oś PITCH)
 • prawy drążek lewo/prawo: AILERON (oś ROLL)

Aby z tak zaprogramowanym nadajnikiem współpracował symulator AeroSIM należy odpowiednio skonfigurować program w menu Controller. Zrzut ekranu pokazuje jak zmapować kanały oraz jak ustawić rewersy:

AeroSIM i MC-16/20

Do prawidłowej pracy symulatora konieczne jest zaprogramowania nadajnik oraz ustawienie parametrów symulatora. Nadajnik MC-16/20 kupowany w Sklepie Fabrycznym RCC ma zaprogramowany model AeroSIM dla którego poszczególne włączniki są ustawione zgodnie z poniższym opisem:

 • SW5/6: Oświetlenie LED i CF
  • od siebie: LEDs ON i Course OFF
  • do siebie: LEDs OFF i Course ON
 • SW11/12: Tryb lotu:
  • MK OCTO:
   • od siebie: ALT ON
   • do siebie: ALT OFF
  • Phantom:
   • od siebie: GPS
   • w środku: Atti
   • do siebie: Manual
 • SW4: Dual Rate + Expo na kanałach AILERON, ELEVATOR:
  • od siebie: 100% wychylenia i 20% expo [faza lotu: speed]
  • do siebie: 80% wychylenia i 15% expo [faza lotu: normal]
 • Lewy suwak: sterowanie pochyleniem kamery FPV

Aby przełączniki działały zgodnie z opisem nadajnik MC-16/20 musi być odpowiednio skonfigurowany, a funkcje w symulatorze przypisane do odpowiednich kanałów:

 • Flight Mode: kanał 5
 • ALT: kanał 5
 • LEDs: kanał 6
 • CF: kanał 6
 • Gimbal Tilt: kanał 7

Konsola MC-16/20 pracuje w MODE2:

 • lewy drążek góra/dół: THROTTLE
 • lewy drążek lewo/prawo: RUDDER (oś YAW)
 • prawy drążek góra/dół: ELEVATOR (oś PITCH)
 • prawy drążek lewo/prawo: AILERON (oś ROLL)

Aby z tak zaprogramowanym nadajnikiem współpracował symulator AeroSIM należy odpowiednio skonfigurować program w menu Controller. Zrzut ekranu pokazuje jak zmapować kanały oraz jak ustawić rewersy:

Dlaczego do nauki?

Symulatorem z którego obecnie najchętniej korzystamy przy nauce latania wielowirnikowcami jest AeroSIM RC. Dlaczego? Ponieważ:

 1. ma bardzo dobrze opracowane modele wielowirnikowców
 2. można włączyć symulację warunków atmosferycznych
 3. jest wyposażony w program treningowy dla osób uczących się latać
 4. posiada możliwość lotów w trybie FPV
 5. jego cena jest niewielka a możliwości ogromne
 6. zakup zwraca się jeśli operator tylko raz uniknie dzięki niemu rozbicia dużego wielowirnikowca
 7. łatwo skonfigurować symulator do pracy z aparaturami firmy GRAUPNER
 8. symulator i aparatura to zestaw od którego przyszli użytkownicy wielowirnikowców Hornet zaczynają naukę latania

HoTT i AeroSIM

Do wszystkich nadajników HoTT (poza MX-10) interfejs USB symulatora AeroSIM jest podłączany bezpośrednio do portu DSC. Nie jest wymagana dodatkowa przejściówka. Przy korzystaniu z symulatora AeroSIM najlepiej nie włączać nadajnika przełącznikiem POWER tylko wetknąć wtyk mono jack od interfejsu symulatora w gniazdo DSC nadajnika. Nadajnik włączy się sam. Po zakończeniu pracy z symulatorem trzeba wyjść wtyczkę z gniazda DSC co spowoduje automatyczne wyłączenie nadajnika. Nie wyjęcie wtyczki i pozostawienie nadajnik włączonego grozi wyładowaniem akumulatora. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i konieczności wymiany.

Kalibracja symulatora

Ważne aby kalibrację konsoli operatora w symulatorze wykonać przy wychyleniach maksymalnych, czyli DUAL RATE ustawione na 100%. W innym wypadku przełączenie przełącznika od DUAL RATE (np: MZ-12 SW5 w położeniu do dołu) nie będzie zmieniało zachowania wielowirnikowca.

Latać można w obu położeniach przełącznika DUAL RATE. W położeniu ograniczonych wychyleń wielowirnikowiec będzie zachowywał się „łagodnie” (np: MZ-12 SW5 na środku), a w położeniu pełnych wychyleń będzie „ostry” (np: MZ-12 SW5 do dołu).

Kalibracja to nic innego jak poruszanie drążkami, przełącznikami i potencjometrami, które mają uruchamiać funkcje symulatora w celu zapamiętania przez program wartości krańcowych oraz neutralnych. Więcej na stronie producenta w sekcji: Transmitter Calibration & Channel Configuration.

Sterowanie funkcjami

Aby konkretny przełącznik lub potencjometr sterował konkretną funkcją modelu w symulatorze należy skojarzyć numer kanału nadajnika do którego podłączony jest przełącznik lub potencjometr z funkcje symulatora.

Dzięki temu przełącznie przełącznika będzie włączać/wyłaczać odpowiednie funkcje symulatora, np: tryb lotu, oświetlenie LED, pochylenie gimbala. Te funkcje trzeba ręcznie przypisać na karcie symulatora.

Modele wielowirnikowców

W symulatorze są różne wielowirnikowce. Każdy zachowuje się inaczej. Najbardziej zbliżone zachowanie do wielowirnikowca Hornet ma model Mikrokopter OCTO z aparatem DSLR. Daje on również najlepsze efekty w nauce operowania wielowirnikowcami przy pomocy symulatora.

Gdzie kupić

Symulator AeroSIM RC można kupić w:
Sklepie Fabrycznym RCC

produkty/symulatory.txt · ostatnio zmienione: 2018/03/05 12:02 przez Piotr Kleczyński