Zgłoszenie lotu BSLLot bezzałogowego systemu latającego (UAV, RPAS, dron, BSL, BAL) musi odbywać się poza:

  • strefami kontrolowanymi lotnisk CTR ( ConTRol zone )
  • strefami ruchu lotniskowego ATZ ( Aerodrome Traffic Zone )
  • strefami kontrolowanymi lotnisk wojskowych MCTR ( Military CTR )
  • strefami ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych MATZ ( Military ATZ )
  • strefami oraniczeń R ( Restricted Area )
  • strefami niebezpiecznymi D ( Danger Area )
  • strefami zakazanymi P ( Prohibited Area )

W niektórych strefach nie wolno wykonywać operacji lotniczych, w pozostałych strefach można po uzyskaniu zgody od organu zarządzającego daną strefą.

Aktualny stan przestrzeni powietrznej z zaznaczonymi strefami w których należy uzgadniać loty z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Biurem Ochrony Rządu, Wojskiem Polskim:
http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_info

Procedura zgłoszenia lotów w strefach CTR do PAŻP.

Procedura zgłoszenia lotów w strefie ROL 48 do BOR.

Procedura zgłoszenia lotów w strefie MATZ EPKS do WP.

Skróty o kody stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym dostępne tutaj.

Akronimy lotnicze są dostępne na tej [http://aircraft.cba.pl/?p=352|stronie]].

Nad miastami powyżej 25000 mieszkańców jest strefa R. Żeby latać zgodnie z prawem konieczna jest zgoda Prezesa ULC. Procedura jej uzyskania jest dostępna tutaj.

zgloszenie_lotu.txt · ostatnio zmienione: 2016/02/29 10:20 przez Piotr Kleczyński